Kavitácia

Kavitácia

Vitalterapia
Formovanie tela prirodzenou metódou bolo cielom vývoja najnovšieho prístroja Dr Derm Equipment.
Nový prístroj prostredníctvom intenzívneho ovplyvnenia fyziologických funkcií vytvára zmeny v tukovom a spojivovom tkanive a po niekoľkých ošetreniach sa dosiahne viditeľný a trvácny výsledok. Prístroj ponúka najmodernejšie metódy ošetrenia, aby sa účinne ovplyvnili biologické mechanizmy organizmu. Cieľom vitalterapie je ideálne zrýchlenie metabolických procesov pri zabezpečení rovnováhy medzi procesmi stavebnými a odbúravacími.

W vitalterapia s vákuom
Pulzujúci podtlak urýchli prúdenie medzibunkovej tekutiny, odstráni metabolity a uvoľnený tuk z tkanív. Medzitkanivový opuch, ako jeden z patofyziologických faktorov celulitídy, sa pri vákuovej masáži s CaVital WRC prístrojom odstraňuje z tela prirodzenou cestou.

R rádiofrekvenčné ošetrenie
V prípade použitia R-modulu prístroja sa používa HeptaFlowerRF hlavica na SeptoDetox®rádiofrekvenčné ošetrenie tela. Prístroj ponúka ošetrenia s unipolárnou aj bipolárnou ošetrovacou hlavicou na telo a ruky.

W+R vitalterapia a rádiofrekvenčné ošetrenie
Súčasné používanie W a R modulu vo WRF6® ošetrovacej hlavici, ktorej zaujímavosťou je hexapolárna rádiofrekvencia v kombinácii s použitím vákua.

C Kavitačný ultrazvuk
Tretí, C-modul je založený na kavitačnom účinku ultrazvuku. Výnimočná stavba FocuSonic® ošetrovacej hlavice spája prednosti fokusovaného ultrazvuku a kavitácie: vo vákuovom priestore hlavice sa nachádza 5 zdrojov ultrazvuku, ktoré bezprostredne „fokusujú“ na ošetrovaciu plochu. Počas ošetrenia podtlakom je vtiahnuté tkanivo vystavené krížovej paľbe ultrazvukových vĺn, ktoré spôsobujú ruptúru tukových buniek a ich následnú mobilizáciu.

kavitacia

R modul-Rádiofrekvenčné ošetrenie

Energia pri používaní rádiofrekvencie rovnomerne prehrieva zamšu a podkožie, kým povcrch kože (epiderma) sa prehriava len mierne. Rádiofrekvenčná energia pri telových ošetreniach zvyšuje rozptýlenie kyslíka a prehrieva tukové tkanivo hoci aj na 70°C, cca. do 5-15 mm hĺbky. Odpor tukových buniek v tele je najvyšší (200 ohm), preto sa účinkom elektrickej energie vytvára významné teplo (60-70°C), ktoré rozpúšťa tukové tkanivo. Takpovediac ich „roztápa“ a následne sa odplavia cez lymfatický systém.

Podľa skúseností, unipolárne prístroje majú pozoruhodný účinok pri telových ošetreniach, resp. pri zákrokoch vyžadujúcich hlbší prienik (krk, dvojitá brada) a ich výsledok je trvácnejší. Pri dvoch alebo viacpólových ošetrovacích hlaviciach je zaručený viditeľný a okamžitý účinok pri povrchových ošetreniach, ako napr. spevňujúce ošetrenie brucha.

So zabudovaným „R-modulom“ používame velkoplošnú HeptaFlowerRF L unipolárnu hlavicu na ošetrenie tela. Technológia riadiaca hĺbkový prienik 7 unipólov úspešne bojuje proti intoxikácii tkanivového septa, čo je jednou z príčin vzniku celulitídy, resp. proti hrubšej subkutánnej tukovej vrstve. Ošetrením dosiahneme viditeľné formovanie tela aj u obéznych klientov.

Používaním HeptaFlowerRF L bipolárnej hlavice vznikajúce teplo vypne kolagénové vlákna v derme a spojivovom tkanive. Tepelný účinok stimuluje tvorbu kolagénových vlákien, čo dlhodobo zlepšuje štruktúru kože. Bipolárnu hlavicu odporúčame používať na špecifické miesta s menšou tukovou vrstvou.

HeptaFlowerRF S bipolárnu hlavicu odporúčame používať na ošetrenie rúk a na ošetrenie menších plôch.

Inovatívnym riešením je v HeptaFlower® hlaviciach zabudovaný mechanizmus, prostredníctvom ktorého prístroj CaVital® WRC plynule kontroluje výkon rádiofrekvencie. Computerized Temperature Control of Radiofrequency (CTCRF) zabraňuje prehriatiu rohovinovej vrstvy.

W modul – vákuum

Vákuová masáž zrýchľuje prietok lymfy v medzibunkovom priestore. Rýchlosť toku lymfy, čo za normálnych okolností predstavuje cca 3 cm za minútu – obsahujúca odpadové látky, tukové bunky, následkom pôsobenia vákua sa zrýchli až na 50 násobok. Asi 30% prebytočného tuku sa vylučuje cez lymfatický systém. Z toho dôvodu je táto metóda veľmi užitočná aj pri lokálnych zoštíhľujúcich ošetreniach. Organizmus žien skladuje v priemere o 30% viac tuku, ako organizmus mužov, v silne viazanej forme, v tzv. tukových depozitoch, kde sa okrem tukových buniek hromadia aj odpadové látky látkovej premeny.

Účinkom vákua sa zmení membrána tukových buniek:

 • vonkajšie póry sa zväčšia v takej miere, že sa menšie tukové bunky cez tieto otvory vylúčia pomocou lymfatického systému
 • intenzívne vylučovanie tuku a odpadových látok pomocou vákuovej masáže vo veľkej miere detoxikuje organizmus
 • je dôležité pred, počas a po ošetrení dbať zvýšený príjem tekutín 2,5-3 litre, na podporu vylučovania týchto toxických látok
 • nadmerné vylučovanie solí z organizmu má za následok zníženie krvného tlaku pri vákuovej masáži.

Primeraný podtlak aktivuje fibroblasty tvoriace kolagén, čím sa zvyšuje pružnosť kože. W-modulom vybavený CaVital ® WRC prístroj je určený na pulzujúcu vákuovú masáž. Nastaviteľný negatívny tlak šetrne zaobchádza s tkanivom a hlavica sa ľahko posúva po povrchu kože v štádiách uvoľnenia podtalku. Šetrnú vákuovú masáž, ktorá je v prvom rade šetrná k tkanivám, zabezpečuje Dr Derm Equipmentom vyvinutá vacucontrol® automatika. Nastavenú intenzitu podtlaku udržuje na rovnakej úrovni, čím zabraňuje neželaným zakrvácaniam alebo nadmernému zaťaženiu kožného tkaniva. Pulzujúci podtlak naštartuje prúdenie medzibunkovej tekutiny, odstraňuje toxické látky a uvoľnený tuk z tkanív. Prietok miazgy sa zrýchly 40-70 násobne, cez lymfatické uzliny a lymfatické kmene sa dostáva do krvi, a následne sa toxíny a nadbytočná tekutina vylučuje obličkami. Jeden z fyziologických činiteľov celulitídy, medzibunkový opuch, sa počas vákuovej masáže prístrojom CaVital prirodzeným spôsobom odstraňuje z tela.

C modul-Ošetrenie kavitačným ultrazvukom

Počas kavitácie sa využívajú reakcie intracelulárnej tekutiny, teda vody nachádzajúcej sa v tukovom tkanive. Tzv. C modul, zakladajúci sa na kavitačnom účinku ultrazvukových vĺn, CaVital WRC prístrojom riadené, optimalizované parametre zabezpečujú vysokoúčinnú kavitáciu. Kavitačný ultrazvuk spôsobuje natrhnutie tenkej membrány tukového tkaniva a uvolnenie nadbytočných lipidov do intracellulárneho (medzibunkového) priestoru. Špeciálne vyvinutá FocuSonic ošetrovacia hlavica zjednocuje prednosti fokusovaného ultrazvuku a kavitačnej technológie: vo vákuovom priestore ošetrovacej hlavice sa nachádza 5 zdrojov ultrazvuku, ktoré bezprostredne „fokusuje“ na ošetrovanú plochu. Počas ošetrenia negatívny podtlak vtiahne tkanivo do vákuového priestoru ošetrovacej hlavice, kde je tkanivo následne vystavené paľbe ultrazvukových vĺn. Kavitačný ultrazvuk takto spôsobuje ruptúru tukových buniek a následnú mobilizáciu tukov. Dôsledkom toho je významná redukcia objemu a zlepšenie nerovností, spôsobené celulitídovými „hrčkami“.

Indikácie ošetrenia:

 • prejavy starnutia, ošetrenie vrások na tele
 • ošetrenie celulitídy
 • mobilizácia tukov
 • formovanie tela
 • spevnenie
 • tkanivová stimulácia
 • ošetrenie strií

Ošetrenie sa nevykonáva:

 • po zavedení kovových implantátov
 • počas tehotenstva
 • pri horúčkach
 • pri nádorových ochoreniach
 • pri trombóze
 • v prípade bakteriálnej, herpes- alebo plesňovej infekcii ošetrovanej plochy
 • v prípade akné (Nodulocystikus a Conglobalne akne)
 • v prípade, kde začaté ošetrenie u klienta spôsobuje zhoršenie stavu pleti
 • pri zápaloch žíl, jemné cievne steny
 • krvácavosť
 • akékoľvek zápalové ochorenie lymfatického systému
 • nedostatočná funkcia obličiek, pečene a srdca
 • kuperóza a rosacea

Upozornenie: Počas ošetrení a taktiež v období po dokončení ošetrení je dôležitý zvýšený príjem tekutín, minimálne však v množstve 3 l!

Cavital WRC