Skenar

Čo je skenar?

SKENAR – SamoKontrolujúci ElektroNeuroAdaptívny Regulátor (ďalej iba skenar) je určený na terapeutické neinvazívne pôsobenie na ľudskú pokožku, má všeobecné regulačné účinky na fyziologickú sústavu ľudského organizmu pri širokom spektre ochorení.

Skenar terapia nie je univerzálny prostriedok na liečbu všetkých chorôb, ale jej výsledky sú presvedčivé a nepopierateľné. Pôsobenie prístroja je predovšetkým zamerané na normalizáciu narušených funkcií organizmu. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť harmóniu v ogranizme a stimulovať jeho obranné schopnosti, skryté a nevyužité rezervy.

Pôsobenie prístrojom sa vykonáva krátkodobými nízkofrekvenčnými signálmi, kedy nastáva kontakt elektródy s pokožkou. Hodnoty pôsobiaceho signálu sa stanovujú automaticky, na základe pôsobenia biologicky reverzného spojenia s organizmom.

Pre živý organizmus je pokožka informačným poľom, kam sa prenášajú údaje o stave orgánov a tkanív. Na pokožke je hlavným periférnym informačným elementom biologicky aktívny bod, ktorý je citlivejší na akýkoľvek vonkajší podnet. Pretože medzi pokožkou, orgánmi a sústavami jestvuje vzájomné prepojenie, narušenie ich funkcií a stavu sa bezpodmienečne, zodpovedajúcim spôsobom, odráža na pokožke. V dôsledku toho sa pokožka stáva informačným poľom, ktoré prenáša údaje o stave chorého orgánu. Ovplyvňujúc pokožku, dostávame možnosť vplývať na vnútorné choré orgány a funkčné sústavy. Súčasné klinické výskumy potvrdzujú, že porušenie funkcie nejakého orgánu sa môže normalizovať zodpovedajúcim pôsobením na určité oblasti povrchu ľudského tela.

Ľudský mozog riadi tkanivá a orgány prostredníctvom elektrických impulzov a vieme, že vplývať na organizmus, vnútorné orgány a nervovú sústavu je možné prostredníctvom pokožky a to pomocou elektrických impulzov, ktoré sú organizmu príbuzné.

Práve skenar má schopnosť generovať takéto elektrické impulzy, ktoré sú fyziologicky podložené a blízke impulzom putujúcim do mozgu. Počas terapie na pokožku pôsobia osobitné elektrické impulzy, ktoré sa menia v prípade zmeny stavu pokožky a v organizme vyvolávajú reakcie zamerané na regeneráciu stratených funkcií.

Regulujúc rozladenú sústavu organizmu, skenar dostáva do stavu normálu všetko, čo je schopné sa regenerovať.

Uzdravenie sa realizuje prostredníctvom regenerácie a harmonizácie vlastných rezerv organizmu a nie na úkor podtlačenia ochranno-prispôsobivých mechanizmov (dôsledkom čoho bývajú ešte ťažšie ochorenia alebo dlhodobé liečenie hlavného ochorenia).

Neočakávané úspechy terapie pri liečbe najrôznejších akútnych a chronických ochorení sa z vedeckého hľadiska ťažko vysvetľujú.

Efektivita terapie je 95% (pričom v 65% prípadov sa darí dosiahnuť úplné klinické uzdravenie a v 30% sa prejavuje kladná dynamika). V priemere sa dosahuje trojnásobné zrýchlenie uzdravenia pri všetkých ochoreniach. Napríklad, ak liečba vredového ochorenia liekmi trvá 3 týždne, skenar odstráni žalúdočné vredy alebo vredy na dvanástniku bez použitia liekov v dobe od 5 do 7 dní.

Účinky terapie: normalizácia narušených funkcií, zrýchlenie priebehu a zníženie prejavu patologických procesov, podstatné zlepšenie celkového stavu vrátane subjektívneho, pôsobenie proti bolesti, imunostimulácia, protizápalové pôsobenie, zníženie horúčky, zmenšenie opuchov, antiparazitárne účinky, protialergické, kladné výsledky pri cievnych ochoreniach, normalizácia látkovej premeny, zlepšenie lymfodrenáže, omladzovanie vonkajšie a vnútorné, zlepšenie spánku a emočných prejavov a mnohé iné.

Certifikat

Terapie:

  • harmonizácia organizmu, hemisfér
  • uvoľnenie blokov v krčnej chrbtici
  • odstraňovanie bolesti
  • uvoľnenie trapéz
  • psychické a emočné uvoľnenie – tvorba endorfínov
  • okamžitá pomoc pri tinituse, alergie – upchaté dutiny

Ošetrenie tváre:

  • lifting
  • čistenie pokožky od toxínov a voľných radikálov
  • masáž so šungitmi